Trên tay Garmin Forerunner 735XT: Chơi 3 môn phối hợp Triathlon– Chi tiết về video trong bài viết:
– Trong khu vực:
– Website Tinh tế:
– Fanpage Facebook:
– Youtube:
– Google+:
– Twitter:

7 thoughts on “Trên tay Garmin Forerunner 735XT: Chơi 3 môn phối hợp Triathlon

  1. Đoàn Phạm

    Cái đeo ở tay trái ông này là cái gì ấy nhỉ, ngày xưa tinhte có trên tay rồi nhưng không nhớ, giờ muốn mua mà tìm không có

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.