Visiting the Kjekstad Golfing Range

      No Comments on Visiting the Kjekstad Golfing Range

Det er høst! Temperaturene veksler mellom 12 og 15 grader og en og annen regnsky henger over horisonten, men det stopper ikke dem som bedriver golf-sporten. Men det er slutt på å betale en ‘caddy’ for å slepe køllene dine rundt på banen. Her har alle sin private tralle
for denslags. Og kommer det en liten regnskur så dukker det plutselig opp paraplyer. Ikke over spillerne, men over køllene!!! Men vi må jo ta oss en liten tur? Det kan fort bli den siste turen i år?  Man vet aldri når høststormene setter inn.
The fall is here! The temperatures are alternating between 12 and 15 degrees C and one or two rain clouds are hanging over the horizon, but – that doesn’t stop the people playing golf! However, things have changed. There’s no more paying a caddy to carry your golf clubs around. Here everybody has his/her own trolleys to transport clubs around the field.
And if a small squall would suddenly occur, umbrellas are popping up all over the place; not over the players but over the golf clubs!
Nederst nede ved dammen ser man selve klubbhuset.
Down by the dam you may see the club house.
Det er ikke mye høstfarger igjen her oppe nå. Langt mindre enn i forrige uke da jeg også var en tur i dette området.

There isn’t all than many fall colors left now. Far less tha I found last week when I also visited this area.
Men utsikten er der. Så også golfere!
But the views are there. So also the golfers.
Jeg burde skynde meg å fortelle at jeg personlig ikke spiller golf!
I should haste to inform you that personally I’m not playing golf!
Men jeg setter like mye pris på naturen som en hvilken som helst annen, og med et kamera (isteden for en golfkølle) kan jeg lettere ta vare på skjønnheten og inntrykket man får.

But I enjoy nature as much as anyone, and with a camera (instead of golf clubs) it’s much easier to preserve the beauty of nature and the impressions one gets.
.
I den lille bakken i bakgrunnen er hvor jeg møtte min gresshoppe-venn!
At the small hill in the background is where I m et my grasshopping friend.
Der var også et annet par der- (Ikke spillere, tror jeg?)
There was another couple there as well. (Non-players, I believe? )
Regnskyene begynner å nærme seg, men ennå har jeg litt sol . . .
The squalls seems to draw closer, but still I have a little sunshine here . . .
.
Hvis du ikke er en relativt dyktig golfspiller så kan du miste ballene dine her!
Ooops! Jeg mente: Du kan komme til å miste en og annen ball her! 🙂

If you are not a proficient golf player, you might loose your balls here!
Ooops!  I ment: You may loose one  ball or more here! 🙂

Men nå tror jeg dere har sett nok golfbane, så da skifter jeg objeketiv og går inn for litt naturfotografering, men den biten tar vi imorgen! Godnatt!

But now I think you’ve had enough of golf courses. I’m shiftingh to another lense and will be sjooting som nature motives, but that I’ll do tomorrow!
Good Night!

(Compliments of SRB)
Please return me to INDEX for a new picture/destination.

This entry was posted in BUSKERUD and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.